ТУРШИЛТУУД

Олон жилийн турш явуулсан туршилтын явцад бид өөр өөр хэрэгцээ болон ашиглалтад зориулсан олон төрлийн загварыг буюу хуурай эсвэл нойтон тээрэм, илүү хатуу эсвэл харьцангуй зөөлөн материалд зориулсан загварыг бий болгосон төдийгүй SGS–ийн хамт тус тээрмийн төхөөрөмжийн гэрчилгээжилтийн ажиллагааг явуулсан. Эхний шинжилгээний үр дүнг боловсруулсны дараагаар Холбогч тээрмийн индекс бол тус Холбогч тээрмийн ангилалд дурьдагдсан өндөр түвшний чанар болон бусад үзүүлэлтийг бодвол илүү бага байгаа нь гайхал төрүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл, төрөл бүрийн хэмжээ бүхий туршилтаар харьцангуй хялбар, эрчим хүч болон хөдөлмөрийн харьцангуй бага ашиглалт, төдийгүй бүтээмжийн өндөр түвшинтэй байсан.

Тус үр дүн бидэнд өндөр өртөг бүхий аж үйлдвэрллийн туршилтыг явуулах, тэр тусмаа төрөл бүрийн хэмжээ, ашиглалт болон онцлог бүхий тээрмийн бул ашиглах орчинд явуулах итгэлийг өгсөн.

Хэсэг судалгааны дараагаар Хятад улсаас худалдан авсан 65% нь кварцит ба 70% нь тугалгаас бүрдсэн дунд зэргийн 60мм булаар нунтагладаг 8 тоны тээрэм бүхий Европын холбооноос саяхан ашиглалтанд оруулсан шинэ уурхайн орд олсон. “

Вассиль Генчев Инженер – Зохион бүтээгч

 

SGS компанийн хамт бид манай булд аж үйлдвэрллийн туршилтыг явуулсан төдийгүй 60мм хэмжээтэй ижил төрлийн хэмжээтэй бултай харьцуулсан судалгааг явуулсан. Бид ижил төрлийн тээрэмд стандарт бул болон М1.1 загвартай РЕЛО булыг байршуулсан.

Бид бодит нөхцөл дэх бэлтгэлийн болон аж үйлдвэрллийн ажилд 6 сарыг зарцуулсан. Үүний тулд нэгж тээрэм дэх тетраэдра булын шаардлагатай тоон хэмжээг гарган туршилтыг эхлүүлсэн.

Туршилтын хугацаа нь ойролцоогоор хоёр сар үргэлжилсэн бөгөөд энэ хугацаанд бид хоёр тээрмийн үр дүнг харьцуулсан байдаг. … “

Петар Бодуров Инженер – Зохион бүтээгч

 

Бодит нөхцөлд тээрмийн ажиллагааг уртаар ашиглах явцад өөрийн хэлбэрийг хадгалж чадаж байсан бөгөөд ингэснээр үр дүнг нэмэгдүүлсэн.

  

Гурван сарын хугацаанд идэвхитэй хийгдсэн судалгааны үр дүнгээс харахад М1.1 загвар нь ижил нөхцөлд гүйцэтгэгдэх материалын хамт бусад загварыг бодвол бүтээмж нь 97% илүү болохыг харуулсан. Түүнчлэн тон бүрт ашиглагдах эрчим хүчний зардал 43% буурсан. Энэ тохиолдолд тээрэм дээрх бутлах ажиллагаа нь суурь байдлаар өөрчлөгдсөн гэхээс өөр тайлбаргүй бөгөөд энэ нь шинэ төхөөрөмжийн тодорхой давуу талтай нягт холбоотой.”

Петар Бодуров Инженер – Зохион бүтээгч

 

Ижил төрлийн материал, хэмжээ болон ижил төрлийн нөхцөлд бидний гайхшралыг төрүүлж чадсан бөгөөд тус эдийн засгийн болон эрчим хүчний маш өндөр түвшний үр дүн, төдийгүй бүтээмж нь гайхамшигтай байсныг мэдэгдэх ёстой. Бүтээмж нэмэгдэхийн хэрээр эрчим хүчний зардал буурах, төхөөрөмжийн ашиглагдах хугацаа гурав дахин нэмэгдсэн ба төгсгөлд нь гэхэд бодит тээрэмдэгч төхөөрөмжийн үр дүн болон ялгаа нь гайхалтай байсан. Харин энэ бол харьцангуй хүнд материалын ашиглалт юм.”

Вассиль Генчев Инженер – Зохион бүтээгч

 

Аж үйлдвэрллийн туршилтын үеэр зардлыг огцом бууруулагч хоёр дахин өндөр бүтээмжээс үл хамааран баяжуулалтын үед биетийн үнэт чанрыг нэмэгдүүлэхэд тусладаг тээрмийн ажиллагааны сайжруулалт ашиглагддаг. Цайрт тугалгын хүдэртэй хамт явуулсан аж үйлдвэрийн туршилтын үр дүнд 75мкм хэмжээтэй цайр 9,63% байхгүй болсныг харуулсан бөгөөд хүдрийн баяжуулалтын явцад үнэт хэсгийг шууд байдлаар сайжруулахад хүргэдэг.

 

 

RELO work in the mill - 3D Simulation

 

Аж үйлдвэрллийн туршилтын тайлан болон туршилтыг татах холбоос 

SGS certificate report - RELO Industrial tests 2017 EN SGS certificate report - RELO Industrial tests 2017 BG

 

Видео үзэх