ДАВУУ ТАЛ

“Бид тус биетийг төрөл бүрийн хувилбараар туршсан бөгөөд энэ нь бусад хэлбэртэй харьцуулах юм бол харьцангуй давуу талыг агуулдаг гэдэгт итгэлтэй байсан. Тус хэлбэр нь өөрийн гэсэн бодит чадавхитай байсан бөгөөд үүнийгээ алдсан байдаг. Түүний тусламжтайгаар бид зөвхөн хэлбэр, хэмжээ болон материалыг өөрчилж болох хэдий ч одоогийн нөхцөлд энэ нь хэт бага байх бөгөөд үр дүнгүй байдаг. Уламжлалт хэлбэртэйгээр болон үнэтэй материалаар үйлдвэрлэл явуулах нь төвийн хатууруулагч боло үйлдвэллийн хамгийн төгс үйлдвэрллийг хангадаг бөгөөд энэ нь 152 жил үргэлжилж байгаа. Мэдээж тетреадар нь харьцангуй боломжит чадавхийг агуулдаг. Тус булыг ашиглахын зээгцээ бид хавтай, төвөр, хонхор, бөөрөнхий болон хотгор ирмэгийг хийж болно. Олон тооны туршилт болон судалгааны дараагаар бид булын төрөл бүрийн хэлбэр нь тээрэмдэж буй материалд нөлөөлөл үзүүлдэг болохыг тодорхойлсон. Ийм байдлаар бид РЕЛО бутлагч биет нь материал тус бүрт тохиромжтой булыг агуулдаг болохыг тодорхойлсон. “

 Петар Бодуров Инженер – Зохион бүтээгч

 

РЕЛО бүтээгдэхүүн нь бүхий л салбарт өөрийн давуу байдлыг гаргаж чаддаг. Тус биетийг онцлог хэлбэр нь бөмбөрт тээрмийн бутлан тээрэмдэх ажлыг төгс байдлаар өөрчилдөг.

Шинэ хэлбэрийн харьцангуй онцлогын нэг бол тэр нь 6с 12мм, дугираг хэлбэртэй бол бөгөөд дээд хэсэг нь бөөрөнхий, хүндийн төв нь доор байрладаг, тээрэмдэх гадаргуу томтой, хүрэлцэх гадаргуу томтой бөгөөд налуу хэлбэрийг агуулсан байдаг. Энэхүү хэлбэрийн үндсэн онцлогийг хамгийн төгс хэлбэр гэж тодорхойлсон бөгөөд бусад төхөөрөмжийг бодвол дараах цогц давуу талыг өгсөн болно. Үүнд:

• Тээрэмдэх болон бутлах ажиллагааг сайжруулахын тулд материал дээр унахдаа маш их хүндийн кинетик хүчийг гаргадаг бөгөөд энэ нь тээрмийн булын харилцааг хамгийн их харилцан ажиллагаатай байлгадаг хүрэлцэх гадаргуу болон доод хүндийн төвийн тусламжтайгаар гүйцэтгэгддэг.

• Бутла ажиллагааны үр дүнд 100% тусладаг 1200 болон 4 багана хүртлэх налуу бүхий хамгийн их давуу тал бүхий ирмэг.

• Баяжуулах явцад үнэлэх боломжтой бичил биетийн ашиглалтыг агуулдаг 75 микрон хүртлэх моно талстат хэсгийг 10% хүртэл нэмэгдүүлдэг.

• Хүндийн доод хэсгийн төвийн тусламжтайгаар, тээрэмд агуулагддаг тетреадар нь тээрмийн булын гадаргуунд байрладаг бөгөөд ингэснээр тээрмийн дотоод гадаргууг гэмтээдэггүй.

• Тетреадар нь тасархай өргөн болон ирмэгийн хэлбэртэй бөгөөд энэ нь 60% налуу болоход нь тусладаг.

Тус шинэ биетийг суурь давуу тал болон шинж чанар нь шууд байдлаар тус бүтээгдэхүүний бүтээмж болон зардалын давуу талд нөлөөлдөг.

Юуны өмнө бид тус биетийн бүтээмжийг 97%-иар нэмэгдүүлсэн бөгөөд ингэснээр тон материал бүрт ашиглагдах эрчим хүчний зардлыг 40% бууруулсан бөгөөд бутлуурын төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн хугацааг тал хувиар бууруулж чадсан. Энэ хугацаанд нарийн тээрмийн хугацаа нь ойролцоогоор 10%-иар нэмэгдсэн бөгөөд элэдгдлийн эсэргүүцэл гурав дахин нэмэгдсэн.

Үйлдвэрлэгч болон хэрэглэгчийн бусад давуу талыг дараах байдлаар оруулсан болно. Үүнд:

• Элэгдлийн эсэргүүцлийн нэгж булыг бодвол 60% том байх жин нь шаардлагатай хямд төсөр ган болон дулааны боловсруулалтыг ашиглах замаар ашиглалтын явцад хамгийн багадаа гурав дахин нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Ийм байдлаар бүтээгдэхүүний үр дүнд хүрэх явцад ашиглагддаг хямд төсөр материалыг хэмнэдэг;

• Түүнчлэн тус хэлбэр нь тээвэрлэлтийн болон хадгалалтын зардлыг бууруулах хэмжээнээс хамааран 15% илүү авсаархан болж байгаа нь тээрэмд 10-15% илүү материалыг бууруулж, тээрмийн ажиллагааг харьцангуй нэмэгдүүлэхэд шууд байдлаар нөлөөлж байгаа юм;

 Ашиглалтанд оруулах тэгтэй тэнцүү хөрөнгө оруулалт, ямарваа нэгэн оруулалт болон хугацаа оруулахгүйгээр үйлчилгээ авах нь бүтээгдэхүүний үйлдвэрллийг зогсоохгүйгээр нэгжийн бүрэн орлуулалтыг энгийн зардлаар бөөрөнхий бул нэмэх ажиллагааны гүйцэтгэлд нэмэгдэх боломжтой;

• Сайжруулсан өөрийгөө цэвэрлэх үйлчилгээ химийн цэвэрлэгээний зардалгүй;

• Бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний албан хаагчийн тусгай үйлчилгээгүйгээр;

• Халуун материалын нэмэгдүүлэлтийг ашиглана;

• Сайжруулсан хуурай тээрэм;

• РЕЛО тээрмийн технологи нь бутлуурыг нунтаглалтаар хийдэг бөгөөд түүнчлэн уян хатан материалын бутлуурт ашигладаг;

• Масс бүтээгдэхүүнтэй холбоотой загвар нь цутгах, хавтгайлах болон давтах г.м. Үйлдвэрллийн уламжлалт аргаар хийгддэг;

• Цутгалтыг энгийн бүтээгдэхүүн болох хийн булыг төхөөрөмжийн гол суурилуулан хийснээр үйлдвэрллийн бүтээмжийг өндөр түвшинд байлгадаг;

• Тээрмийн ажиллагааны эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах нь эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэр болох шатаах түлшний хэмжээг буруулахтай нэгддэг бөгөөд түүнчлэн агаарт цацагдах хүхэр, азот болон нүүрстөрөгчийн оксид г.м. Нэгдлийн ашиглалтыг бууруулдаг;

 Төрөл бүрийн хүдрийн төрлийн боловсруулалт дахь тусгай загварт төслүүд.